УВАГА!!! !!!УВАГА! 
 Громадська організація « Громадська надія» пропонує молоді взяти участь у проекті « Друга освіта за кордоном».

Проект здійснює Центр Професійного Навчання «Хотелиерска лига» («Хотелієрська ліга»)
Чекаємо на листи в ПП !!!!
Коротка описова інформація !!!
Цей проект розрахований на молодих людей віком 18 – 32 роки. Проект являє собою навчання + роботу (оплачувану практику) терміном на 90 днів з квітня до кінця вересня ( по 3 місяці на одну зміну). 
Наприкінці навчання та стажування видається Сертифікат про отримання професійної кваліфікації. Перший рікСертифікат I-го ступеня, за другий рік ( за бажанням студента)-II-го ступеня, а на третій рік видається Диплом європейського стандарту про отримання освіти по спеціальностям у галузі туризму..
Це дуже вигідна пропозиція для молоді, яка ще не опанувала ніякої професії – за 9 місяців, навчаючись на курортах болгарського узбережжя, а також заробляючи гроші, вони отримують Диплом про освіту в галузі туризму.
Учбова частина офіційно займає 120-160 години за три місяці ( реально — це менше).
Практика (робота) – 8 годин на день, 40 годин на тиждень, 2 вихідних.
Заробітня плата стажера становить 230 – 250 Є на місяць . Якщо буде необхідність в роботі в неробочий час,при бажанні студента, додатково до зарплати виплачується 2 Є за годину.
Така заробітна плата відноситься до робіт, що вказані нижче. Для тих, що мають практику роботи за вказаними спеціальностями, або знають фінську, датську, шведську мови, зарплата встановлюється індивідуально, згідно їх рівня кваліфікації.

Умови:
місце роботиготелі болгарського узбережжя Чорного моря 
навчання — за рахунок ЦПН «Хотелиерска лига»,
проживання + харчування — за рахунок готелю,
доїзд до місця навчання та практики — за рахунок студента,
віза категорії D — послуги за рахунок студента,
медичне страхуванняоформлення за рахунок студента
(
обов’язкове).

Вимоги до студентів:
1.
Знання російської мови-обов’язково.
2. За
знання англійської, німецької мовинадається перевага. 
3.
Атестат (копія) про середню освіту — для тих, що закінчили тільки середню школу. 
4. Документ про
отримання спеціальної туристичної освітинадається перевага.
5. Документ з
навчального закладу (якщо існує) — (копія студентського квитка та довідка про навчання).
6.
Медична книжка — для тих, що обрали спеціальність кухарів, офіціантів, барменів
7.
Довідки від лікаря про стан здоров’я — для всіх.
8.
Зовнішній виглядзріст не нижче 150 см.

Требования к рефератуТребования

к оформлению реферата

по дисциплине «Иностранный язык»

для магистрантов

 

Реферат должен быть написан на иностранном языке с краткой аннотацией на русском, английском и белорусском языках (1-2 страницы) по прочитанной оригинальной литературе (400.000 печатных знаков) в соответствии с выполняемой или предполагаемой темой исследования. Объем текста реферата (без учёта аннотаций, списка литературы и словаря терминов) 12 печатных страниц, 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Размеры полей: верхнего и нижнего – 2 см, левого – 3 см, правого – 1 см.

К реферату прилагается список основной реферируемой литературы по специальности. При оформлении литературы сначала указывается оригинальная книга по специальности с указанием автора, года издания, места издания и количества страниц. Затем в алфавитном порядке указывается дополнительная литература и словари. Сведения об источниках печатаются с абзацного отступа. В списке использованных источников после номера ставится точка.

Словарь терминов (300 единиц) по теме исследования на иностранном языке с русскими эквивалентами (в нем не должно быть общеупотребительных слов, не являющихся терминами, и не имеющих прямого отношения к области исследования магистранта). В словаре терминов слова и словосочетания должны располагаться в алфавитном порядке, с нумерацией арабскими цифрами. Словарь располагается за списком использованной литературы и сшивается вместе с рефератом.

Титульник_ЧерницинаМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

 

 

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ      

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ      _______________    Черницина В. Я.

 

 

 

«База данных аптеки»

 

Техническое задание на лабораторную работу

Листов 3

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ    ГР. ZC321K ____________________ ЧЕРНЫХ А. В.

 

 

Санкт-Петербург 2017

Сколько коробок в форме прямоугольного параллелепипеда размерами 90✖️60✖️70 (см ) поместить в кузов машины размерами 2,7✖️3✖️3,5 (м)

Сколько коробок в форме прямоугольного параллелепипеда размерами 90✖️60✖️70 (см ) поместить в кузов машины размерами 2,7✖️3✖️3,5 (м)

  • Да можно ведь 90,60 и 70 см меньше чем 2,7 3 и 3,5 м
  • 0.9м*0.6м*0.7м=0,378 (объем 1 парал.)
    2,7*3*3,5=28,35 объем кузова
    Нужно 28,35/0,378=75
    Ответ:75 коробок